ONS valgte Fasett

Sølv og diplomer til Fasett!

Fasett ansetter rådgiver for digitale medier

Fasett ansetter rådgiver for digitale medier

Tor Anders Voldsund starter opp 1. mars og utfyller med dette den digitale kompetansen i byrået. 

Voldsund kommer fra stilling som konseptutvikler og prosjektleder i Olavstoppen/Bouvet, der han har arbeidet med digitale løsninger for web og mobil. Han har også allsidig erfaring fra digital reklame, TV og film.

 

- Jeg brenner for å lage gode brukeropplevelser og skape noe som gir verdi både for bruker og eier. Dette krever god innsikt om sluttbruker, og hva som løser det brukeren trenger, sier Voldsund.

 

Daglig leder i Fasett, Pål Hjorth Berge, ser slik på nyansettelsen:

 

- Den økende digitaliseringen og en helt ny medie- og kommunikasjonsverden som drives frem av ny teknologi, gir endret adferd hos mediebrukerne. Ansettelsen av Tor Anders Voldsund er et viktig steg i den videre utviklingen av Fasett, sier han.

 

Fasett jobber medieuavhengig og skal gi kunder de beste råd uten å være bundet av løsningsteknologi. Med Voldsund på laget er forutsetningene for å kunne gjøre dette enda bedre:

 

- Strategisk forståelse av digitale medier og kunnskapen om utnyttelsen av disse i konkrete kommunikasjonscases er avgjørende for at vi skal tilby de beste løsninger. Voldsund har både utdannelse og erfaringsbakgrunn som gir kompetanse-fasetten en ny side, sier Hjorth Berge.