Opp, opp og av sted!

Skanem valgte Fasett

Hei, bedre helse!

Hei, bedre helse!

Det er vel bare å innrømme: Fasett-medarbeidere kan bli mer kreative når det kommer til sittestilling. Som et ledd i arbeidet med å ivareta helse, miljø og sikkerhet, er det nå etablert bedriftshelsetjeneste for alle ansatte med familier.


Fasett vokser, snart passerer vi 25 i antall medarbeidere. Som en naturlig utvikling av driften er det derfor etablert Bedriftshelsetjeneste, i samarbeid med Forusakutten og Aktiv HMS.

Noen bedre?
– Bedriftshelsetjeneste er ikke vanlig i vår bransje, men vi ønsker orden i eget hus. I tillegg til å være i tråd med lover og regler er det viktig å gi Fasett-medarbeiderne og deres familier et godt lavterskeltilbud på helsetjenester, sier daglig leder Pål Hjorth Berge.


Han legger ikke skjul på at Fasett ønsker å være den beste arbeidsplassen i bransjen:


- For at folk skal kunne vokse med oss og være her lenge, må vi ta vår del av ansvaret slik at man kan yte sitt beste – lenge. Overskudd og positiv energi er en forutsetning for kreativitet og arbeidsglede, derfor har vi fått i stand denne avtalen i tillegg til de ordningene vi allerede har for å stimulere til trening og aktiv fritid, sier Pål, som også arbeider med en plan for hvordan han kan motivere ansatte til å se gevinsten i alltid å ta trappene opp til kontoret i 7. etasje… :)  


HMS foran skjermen
HMS er mer enn fallskader, noe vi i Fasett for alvor er blitt påminnet den siste tiden. Med individuell opplæring i hvordan man arbeider best foran dataskjermen (det er beklageligvis ikke slik at kreatører tilbringer dagene i en saccosekk eller hengende over et fussball-bord), legges det nå også mer innsats i kreativitet knyttet til hvordan vi sitter og står gjennom arbeidsdagen.


Utover dette fortsetter vi som før, med nesen vendt forover i et nytt år med spennende oppdrag for kundene våre.