F- 2014: Fornuft og følelser

Å bryte gjennom støyen

Mye å feire for 150-årsjubilanten

Mye å feire for 150-årsjubilanten

Fasett har hatt gleden av å følge DNV GL i noen av de 150 årene, inkludert det første som fusjonert selskap – gjennom mange spennende prosjekter. 

DNV GL startet jubileumsfeiringen tidligere i år, blant annet med lanseringen av seks forskningsrapporter om bærekraftighet – resultatet av et forskningsinitiativ DNV GL har arbeidet med det siste året. Den overliggende av disse rapportene er ”A Safe And Sustainable Future”, der DNV GL ser på hvilke endringer vi må gjennom for å kunne skape en bærekraftig verden for ni milliarder mennesker i 2050. Fasett har hatt hovedansvar for design, layout, fotoutvelgelse, grafiske fremstillinger og infografikk i rapporten. 

 

Se hele casen her.

150-årsjubileet startet med lanseringen av seks omfattende forskningsrapporter.

Internmagasin til 16 000 medarbeidere

Internmagasinet ”We” mottas av alle medarbeidere i DNV GL, og er et viktig verktøy for internkommunikasjon i selskapet. Fasett mottok oppgaven med design, layout og illustrasjon tilknyttet magasinet våren 2013, og har videreført arbeidet også etter fusjonen.

Fasett arbeider med DNV GL sitt internasjonale internmagasin "We".

Årsrapport 2008-2013

Målbevisst arbeid over tid gir resultater, og vi er derfor ekstra stolte av at samarbeidt med en så kvalitetsbevisst kunde som DNV, og nå DNV GL, strekker seg over flere år. Selskapets kompleksitet og bredde i virksomhetsområdene gjør at design og layout er viktige virkemidler for å skape den tydeligheten som er ønskelig i årsrapporten. Infografikk er de siste årene brukt aktivt for å sette søkelyset på aktuelle temaer som angår oss alle, så vel som kundene til DNV GL.

Årsrapporter 2008-2013

De to siste årene har DNV-rapporten vunnet gull i Farmandprisen. Årsrapporten for 2013 er den sjette i rekken vi har gjort sammen med DNV, og den første for DNV GL. 2013-rapporten er designet i ny visuell profil for DNV GL, som er utarbeidet av London-baserte Landor. Med et helt nytt visuelt utgangspunkt var det derfor ekstra hyggelig at rapporten mottok sølv i årets Farmandpris, i kategorien ikke-børsnoterte selskaper i Norge. 

 

Se hele casen her

Årsrapporten for 2013 fikk sølv i Farmandprisen.

16 000 ansatte i 100 land

Sammenslåingen med tyske GL i 2013 har skapt nye DNV GL der 16 000 medarbeidere over hele verden bistår bedrifter i å møte sine utfordringer ”in a safer, smarter and greener way”.

 

DNV GL er nå verdens største klassifikasjonsselskapet for skip- og offshorekonstruksjoner, ledende leverandør av verifikasjon- og risikostyringstjenester for olje- og gassindustrien, et ledende selskap innen vindkraft og overføring og distribusjon av kraft, samt ett av verdens største sertifiseringsselskaper. Hovedkontoret ligger på Høvik.

 

Fasett gratulerer med 150 års jubileum, og ser frem til fortsatt spennende arbeid for et helt unikt selskap.