Stadig flere ser verdien av Fasetts Identitetsportal

Europeisk pris for Fasett

Nå er det tid for årsrapport!

Nå er det tid for årsrapport!

Fasett har i mange år utarbeidet prisvinnende årsrapporter til en lang rekke bedrifter og selskap.

 

Årsrapporten 2008 for Sandnes Sparebank alene ble tildelt både gull i Farmandprisen (Idé og design), sølv i den internasjonale konkurransen Graphis (hvor Fasett vant tre av fire nordiske priser for årsrapporter, i 2010), sølv i Gullblyanten, ble ‘Finalist’ i European Design Awards, nominert for Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, og ikke minst – i verdens gjeveste designkonkurranse – ble rapporten kåret til ‘red dot: best of the best’.

 

Hvert nye prosjekt stimulerer til ny tankegang, og vi har bred erfaring med ulike typer årsrapporter. Hva som ikke er nytt fra år til år, er at det er viktig for resultat å starte tidlig.

 Et møte i nær fremtid vil være en naturlig oppstart. Dette møtet vil avklare hva du vil fortelle, så kan vi i løpet av et par uker se på hvordan vi fortelle det.

 

Hva vil du fortelle? 

Det kan være en historie, et gjennomgående tema, et sterkt fokus på nyheter eller eksempelvis en posisjonering i forholdet til nye markeder/investorer. Se på mulighetene for å styrke merket ditt.  

Hvordan skal vi fortelle dette? 

Vi kan gjøre dette gjennom ulike temperament (lavmælt, happy, aggressivt, osv.) med ulike virkemidler og tilslutt en papirkvalitet og innpakning som ytterligere forsterker budskapet. Alt dette er det viktig å ha noen tanker om på forhånd.

 

Form og format, medium og kanal – muligheter er ubegrenset!
Om du velger å lage en ‘klassisk’ trykt versjon, som også fungerer som en utvidet brosjyre om virksomheten din, eller ønsker en versjon som fungerer som en egen nettside, eller til og med en årsrapport-app – vi hjelper deg å finne ut av det, og utvikler ferdig produkt (eller produktene) i samarbeid med deg.

 

Hvordan legger vi opp løpet?
Vi definerer en fremdriftsplan med dato for interne/eksterne prosesser, ulike input og levering, dedikerte personer og de økonomiske rammene. Og da er vi i en ny fase som vi kan snakke om senere. Så ta kontakt med Pål Hjorth Berge (51 84 48 08 / 909 22 639) for å ta en prat om året 2011.

 

Bla gjennom årsrapport 2010 for Crudecorp.