Velkommen tilbake, Lyse!

Nyhetsbrev april 2018

Ny, nyere, Nysnø!

Ny, nyere, Nysnø!

Nysnø Klimainvesteringer AS skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer i bærekraftig teknologi. Vi har bidratt med navn og logo, og ser nå fram til å utvikle identitet og kommunikasjon videre sammen med selskapet.

Nysnø Klimainvesteringer er et statlig investeringsselskap, etablert av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og ledes av Siri M. Kalvig.

– Det er veldig spennende og kjekt for oss i Fasett å være en del av dette viktige arbeidet, og vi setter stor pris på tilliten vi har fått fra både Siri Kalvig og styreleder Widar Salbuvik, sier daglig leder Pål Hjorth Berge.

Følg Nysnø på nysnoinvest.no – fullstendig nettside kommer på andre siden av sommeren!