Gode medieråd i pose og sekk, takk!

ONS valgte Fasett

Siden Sist teaser video

Se hva vi har gjort ‘Siden sist’

Se hva vi har gjort ‘Siden sist’

Vi lanserer Siden Sist vol. 6!

Siden Sist er katalogen som skal gi et rikt inntrykk av hva Fasett gjør, og hva vi kan gjøre for deg. Den nyeste utgaven er på rundt 100 sider, og presenterer arbeider vi har gjort siden 2012.

 

Noen ting er fortsatt best i håndfast format, mener vi. Derfor er også Siden Sist vol. 6 i papir. Bestill den her, eller husk å ta med deg et eksemplar neste gang du er innom.

Navn

Adresse

Postnummer

Poststed

Firma

Jobbtittel

Epost