Skanem valgte Fasett

Grand Prix og 4 × gull til Fasett

Sølv i Graphis

Sølv i Graphis

Årsrapporten til DNV (nå DNV GL) er tildelt sølv i konkurransen Graphis Annual Reports 2013.

 

Graphis er et forlag og en internasjonal publikasjon for visuell kommunikasjon, med hovedsete i New York, som gjennom sine årbøker plukker ut og dokumenterer de mest innovative og kvalitativt beste kommunikasjonsløsningene fra hele verden.

Les og se mer av de premierte årsrapportene på Graphis.com

Det var årsrapporten fra 2011 som denne gang ble funnet verdig et sølv, ifølge Graphis.