Sølv til Fasett i design-EM!

Fasett inngår sponsoravtale med Norway Chess

Vokser med oppgaven

Vokser med oppgaven

Det er aldri for sent å lære mer, og etter 17 år som designer mente Per Kåre Reiersen det var på tide å få et utvidet perspektiv. Til sommeren er han ferdig med GROW ­­– et omfattende opplæringsprogram i designledelse ved Norsk design- og arkitektursenter.

Det er veldig nyttig å se på designprosessen fra en annen synsvinkel.

Og ikke minst treffe kollegaer som jobber i andre byer, diskutere med andre enn jeg gjør i det daglige, sier Per Kåre – eller ”Peri”, som de fleste kjenner ham som.

 

9 ulike modeller

I juli er han ferdig med fordypning av ni ulike prosessmodeller som utgjør GROW opplæringsprogram i designledelse, utviklet av et av Europas ledende byråer innen design management. Det er Norsk design- og arkitektursenter i Oslo som arrangerer programmet i Norge, med mål om å bidra til faglig utvikling for de som ønsker å jobbe mer profesjonelt med design.

 

Why-why-why

- Jeg har studert ting som designkvalitet, arbeidsmetode, formspråk, ledelse og research. Vi tar ofte for oss ordet hvorfor, og arbeider både alene og i grupper. Det er inspirerende med diskusjoner om dette, og det å se hva som er likt og ulikt med hvordan andre jobber, sier Peri, som mener at resultatet av det hele er økt selvtillit og troverdighet i arbeidsprosessen:

Designprosesser har ingen fasit, det kan være ulike tilnærminger som er riktige.

Likevel handler det om å bli flinkere til å styre prosessene, både for meg selv og kollegene mine i Fasett. Noen ganger kan det være riktig å jobbe alene, andre ganger skal man involvere flere. Jeg tenker at jeg nå er flinkere til å gjøre disse vurderingene, sier han.

 

 

 

- Riktig mann til oppgaven

Daglig leder Pål Hjorth Berge mener det var et godt valg av Per Kåre å engasjere seg i GROW:

 

- Fasett er i utvikling og investerer tungt i kompetanseutvikling. Strategisk design har alltid vært en av våre grunnpilarer, og derfor er det naturlig at vi videreutvikler oss også her. Med en lang liste av design- og brandingprosjekt bak seg, var Per Kåre rett mann til å opparbeide ytterligere spisskompetanse på dette området, sier han.

 

Les mer om GROW Design Management Education