f-blogg

f–blogg er et forum for debatt, subjektive meninger og personlige synspunkter. Alle bidragsyterne er selv ansvarlige for det som publiseres, og syns­punkter/meninger er ikke nødvendigvis sammenfallende med Fasett/Fasett-ansatte sine. Bloggen er ikke forhåndsredigert og har som sådan intet å gjøre med Fasett. God lesning!

TEMA: OPERATØRSELSKAPER

 

Rekrutteringskampanjer, stander, kommunikasjonskonsept, internkampanjer, årsrapporter, apper, nettsider, sosiale medier – etter å ha utviklet kommunikasjon for operatørselskaper i nærmere 25 år tør vi påstå at vi kjenner de fleste fasetter av olje- og gassindustrien. 

Vi har vært ansvarlige for merkevarebygging og laget kommunikasjonskonsept for både nye norske selskap, eksisterende selskap og ved etablering av kontorer for internasjonale selskap.

Under ser du eksempler på kommunikasjon for noen av selskapene vi har skapt verdier sammen med:

 

Total E&P Norge

 

Maersk Oil

 

Wintershall

 

Noreco

 

Marathon Petroleum