f-blogg

f–blogg er et forum for debatt, subjektive meninger og personlige synspunkter. Alle bidragsyterne er selv ansvarlige for det som publiseres, og syns­punkter/meninger er ikke nødvendigvis sammenfallende med Fasett/Fasett-ansatte sine. Bloggen er ikke forhåndsredigert og har som sådan intet å gjøre med Fasett. God lesning!


Fire illustrerte landskap til DNV GLs årsrapport

Fasett har hatt ansvar for både design og illustrasjonene til årsrapporten for 2014 fra DNV GL. Fire av DNV GL sine store virksomhetsområder er Business Assurance, Energy, Maritime og Oil & Gas. De har fått hvert sitt "landskap" illustrert med figurative detaljer, som videre er satt sammen til omfattende oversikter over et oppslag. Her viser vi litt av prosessen bak disse fire hovedillustrasjonene.

Idéskisser

De første skissene til illustrasjonene tok utgangspunkt i ideen om et stort landskap, satt sammen av fire mindre landskap fordelt på like store ruter. Ideen var at hvert tema skulle kunne trekkes ut og brukes alene, samtidig som det skulle fungere sammen med de andre. Dette for å illustrere det store bildet til DNV GL.

Med tiden utvikler ideene seg, og hvert tema i de fire forskjellige virksomhetsområdene fikk sin egen ”øy”. Alle elementene skulle fortsatt fungere sammen i et stort bilde. For å vise helhet og forskjellige prosesser er de knyttet sammen med f.eks veier og rør.

 

Research

Vi bor i Stavanger og har nær kontakt med havet og utsikt til byens verft. Vi ser ofte store skip og andre ting som vi vet hører til i Nordsjøen og oljevirksomheten. Vi blir ikke overrasket om det plutselig dukker opp en plattform eller to i Byfjorden, det er en del av vårt hverdagsbilde. I brief og dialog med kunde dukker det opp ord som blant annet LNG skip, Carbon Footprint, Consumer, Supply Chain, Transport, Solar Power og Smart Energysystem  – det er viktig med grundig research.

Samtidig som vi har hatt stor frihet, har det vært et naturlig krav til at alt skal være figurativt og gjenkjennelig. Det er jo ganske så stor forskjell på et FPSO- og et LNG-skip.

 

Perspektiv

Isometrisk perspektiv har visuelt en begrenset dybdevirkning, i denne sammenheng gir det oss likevel muligheten til dykke dypt inn i DNV GL sin verden.

Hjelpelinjer i vinkelen 26.565 har vært et viktig verktøy.

En av fordelene med isometrisk perspektiv er at alle elementene kan flyttes på uavhengig av hverandre, speilvendes og endre størrelse uten at det nødvendigvis påvirker perspektivet.

 

Fire landskap

DNV GL sine fire store virksomhetsområder fikk hvert sitt landskap –og hvert sitt overblikk. Overliggende elementer og små detaljer er satt sammen for å gi det store bildet.