f-blogg

f–blogg er et forum for debatt, subjektive meninger og personlige synspunkter. Alle bidragsyterne er selv ansvarlige for det som publiseres, og syns­punkter/meninger er ikke nødvendigvis sammenfallende med Fasett/Fasett-ansatte sine. Bloggen er ikke forhåndsredigert og har som sådan intet å gjøre med Fasett. God lesning!

Boken Norwegian Design 2014-15 presenterer arbeid og casestudier signert 32 av landets beste designbyråer. Dette er femte gang boken gis ut. Forlaget er svenske Young Rascals og boken er den eneste i sitt slag i Norge.

Fasett er representert i boken med casestudie som presenterer design og kommunikasjon for Sandnes Sparebank, samt identiteten til Fasett-arrangementet F-2013.

 

Andre byråer som er representert er bl. a. Bleed, Scandinavian Design Group, Snøhetta Design og Strømme Throndsen Design.