f-blogg

f–blogg er et forum for debatt, subjektive meninger og personlige synspunkter. Alle bidragsyterne er selv ansvarlige for det som publiseres, og syns­punkter/meninger er ikke nødvendigvis sammenfallende med Fasett/Fasett-ansatte sine. Bloggen er ikke forhåndsredigert og har som sådan intet å gjøre med Fasett. God lesning!

Plan the work, Work the plan, sier et av verdens beste Private Equity fond, vår gode kunde HitecVision i Stavanger, Norge. De er forbilledlige på å både lage og følge planene sine til punkt og prikke – fullstendig uten toleranse for avvik og utsettelser. De gjør det de har sagt de skal gjøre og oppnår fantastiske resultater. Igjen og igjen. Lite er tilfeldigheter, det meste er etter en god plan og gjennom hardt arbeid. Veldig hardt arbeid, som oftest. De tror ikke på flaks, men på kunnskap og erfaring.

Som rådgivere og medspillere innen kommunikasjon opplever vi i Fasett så altfor ofte det helt motsatte i selskaper vi møter: Et totalt fravær av forpliktende planer. Eller manglende evne eller vilje til å følge planer som er lagt. Planer for hvor man skal med sin merkevare (merke) og sitt selskap – og planer for hvordan man skal komme dit, bl. a. med hjelp av strategisk bruk av kommunikasjon. Det er der vi kan bidra, enda mer, og for mange flere.

Den ’nye’ mediesituasjonen, fremkalt av nye teknologier, skaper ’disruption’ i stadig flere bransjer og krever mer enn noensinne at man kan planlegge og gjennomføre planer – for å lykkes. Nå og i fremtiden må vi jobbe tettere og mer kontinuerlig sammen med våre kunder for å bidra til det vi skal: skape, synliggjøre og posisjonere merkevarer i en stadig voksende vrimmel av budskap, uttrykk og inntrykk.

Det krever en veldig god plan, skal vi ikke legge den sammen neste gang? Og, la oss samarbeide mye bedre og tettere enn før om å utføre, og realisere planen!

I katalogen vår ’Siden sist vol. 6’, ønsker vi å gi deg et rikt inntrykk av hva vi gjør her – og derigjennom sette i gang noen tanker om hva vi kan få til sammen med deg.

Velkommen enten du er eller vil bli kunde hos oss! Vi elsker kunder!