f-blogg

f–blogg er et forum for debatt, subjektive meninger og personlige synspunkter. Alle bidragsyterne er selv ansvarlige for det som publiseres, og syns­punkter/meninger er ikke nødvendigvis sammenfallende med Fasett/Fasett-ansatte sine. Bloggen er ikke forhåndsredigert og har som sådan intet å gjøre med Fasett. God lesning!

Sammen med navnet, skriften/formen og fargevalget, utgjør logoen det visuelle uttrykket som vi samler alle merkevareassosiasjonene i. Logoen er merkevarens ansikt som vi blir kjent med og kanskje får tillit til. En sterk merkevare kjennetegnes ved å ha sterke, unike og positive assosiasjoner knyttet til seg. Uten en logo - ingen merkevare. 

Tenk bare på hva du tenker når du ser en krokodille på en piquet eller konturene av et eple på en aluminiumsflate. Logoen rommer alle de gode og dårlige assosiasjoner du har til merket og gir deg dermed en større trygghet for hvem du har med å gjøre og om du kan stole på dette merket når du skal foreta valg. 

På samme måte skaper logoen eierskap til produktet eller selskapet hos de som representerer det og kanskje bærer det på seg bokstavelig talt, hver dag. Man bør være stolt av det merket man representerer. Logoen forteller hvem det er.

Derfor er det forretningskritisk å utvikle gode navn og logoer og videre helhetlige visuelle identiteter - for å kunne bygge sterke merkevarer. Å lage logo er i seg selv ikke merkevarebygging, men man kan ikke bygge en merkevare uten å knytte den til et navn og en logo.

Fasett har gjennom mange års virke utviklet mange navn, logoer og visuelle identiteter i forbindelse med oppstart av selskaper, ved endringer eller det vi liker å kalle revitaliseringer. Da får logoen en ekstra sterk symbolverdi for de som berøres av den og hjelper til å skape ny aktivitet og ny verdiskaping.

Bak de logoene du ser i animasjonen skjuler det seg mange svært ulike historier som alle handler om å bidra med verdi ved hjelp av god strategisk kommunikasjon.

A brand is a promise.

 

Fasett Logo Showreel from Fasett on Vimeo.