f-blogg

f–blogg er et forum for debatt, subjektive meninger og personlige synspunkter. Alle bidragsyterne er selv ansvarlige for det som publiseres, og syns­punkter/meninger er ikke nødvendigvis sammenfallende med Fasett/Fasett-ansatte sine. Bloggen er ikke forhåndsredigert og har som sådan intet å gjøre med Fasett. God lesning!

Total ONS-stand

 

Suncor ONS-stand


Svafas ONS-stand

 

Dong ONS-standvegg

 

Noreco ONS-stand

 

GMC stand: Nor-shipping og OTD

 

Stavanger lufthavn, Sola

 

Solaløftet

 

Lånekassen, lokaler

 

Kruse Smith/Seaview, salgslokaler

 

Maersk Oil, lokaler

 

Sandnes Sparebank, lokaler