f-blogg

f–blogg er et forum for debatt, subjektive meninger og personlige synspunkter. Alle bidragsyterne er selv ansvarlige for det som publiseres, og syns­punkter/meninger er ikke nødvendigvis sammenfallende med Fasett/Fasett-ansatte sine. Bloggen er ikke forhåndsredigert og har som sådan intet å gjøre med Fasett. God lesning!

Reklame, grafisk design, ideer og konsepter som vi utvikler i Fasett skal i utgangspunktet ikke ha noen lett synlige likhetstrekk. Det skal være tydelig i sluttresultatet at hvert enkelt kommunikasjonsproblem og -utfordring er løst, gjennomført og utført på sin helt spesielle og unike måte.

Det er ingen generell løsning eller fasit i vår bransje. Ingen formel eller regneark som vi bare kan fylle ut og få resultatet i andre enden. Heldigvis.

Likevel, så håper vi jo at det er en slags rød tråd i alt vi lager utvikler sammen med våre kunder og oppdragsgivere; et kjennetegn som ikke nødvendigvis er så lett synlig, men desto mer grunnleggende og gjennomgående. Når du ser og leser gjennom 'Siden Sist', håper jeg det er en ting som gjennomsyrer alt vi leverer:

 

Det er basert på en sannhet.

Vi i Fasett har en lang og allsidig erfaring i år gjøre våre oppdragsgivere synlige. Og, kanskje enda viktigere, en lang erfaring i å gjøre det våre oppdragsgivere vil si synlig.

For å få det til på den mest mulig effektive og beste måten, er vi avhengige av å bli kjent med våre oppdragsgivere. Vi må selvfølgelig bli kjent med markedet de opererer i, målgruppen deres og hva som er den tradisjonelle måten å snakke på i deres marked, ja. Men det viktigste er å bli kjent med oppdragsgiveren selv, produktet eller tjenesten, selskapet eller organisasjonen som vi skal skape unike og positive assosiasjoner til.

Det skyldes ene og alene en ting: Vi kan ikke finne på noe om våre kunder. Vi kan ikke basere kommunikasjon på påfunn omkring et produkt eller en tjeneste, et selskap eller en organisasjon. Det er bare dumt og altfor enkelt (og faktisk ulovlig også!) å gi et produkt egenskaper som det ikke har. Vi tar alltid utgangspunkt i en sannhet. Enten det er et produkt eller en tjeneste – ja, uansett hva, så vil det alltid være en sann innsikt inni der. Noe som samsvarer med virkeligheten og som kan få forstørrelsesglasset over seg og trekkes frem og utvikle seg til noe som mennesker virkelig kan bry seg om. Det ærlige er alltid interessant.

 

– Hva er sant her?

Det er først når denne sannheten er funnet og trukket frem at relevant og involverende kommunikasjon og –konsepter kan etableres. Hva er sannheten om Sandnes Sparebank? En enklere og gladere bank. Sannheten om Wintershall i Norge? Skulle få ting til å skje fra dag én. Sannheten om Total? De har store ting på gang. Stavanger lufthavn, Sola? Gjør flyreisen litt enklere. Rosenberg WorleyParsons? Er ikke sannheten hos dem det ekte og solide over ingeniørtjenestene fra det gamle storverftet?

 

Sannheten kommer alltid for en dag. Sørg for å bruk den for alt den er verdt.

 

Innlegget sto først på trykk i Siden sist vol. 6, som du kan bestille her.