Stavanger Lufthavn tar helt av

Nye nettsider HitecVision

300 stillinger i Norges største rekrutterings- kampanje

300 stillinger i Norges største rekrutterings- kampanje

I høst trengte BIS Industrier hele 300 nye medarbeidere. Vi hjalp med å tydeliggjøre hvor mange det egentlig er.

300 er jo ikke så mye skrevet, men hvis man skriver 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 og så videre, så vil det bli noe helt annet. Og oppnå ganske stor oppmerksomhet hos potensielle nye medarbeidere og konkurrenter!

Dermed tok vi denne ideen og satte sammen med de ledige jobbene de søkte mennesker til. Altså 300 tomme kjelerdresser, 300 par hansker klar til bruk og 300 par rene og fine hjelmer - alle klar til å fylles.

Hør på radioreklamen som del av rekrutteringskampanjen.

Oljeserviceselskapet BIS Industrier er blant Norges fremste selskaper innen isolasjon, stilas og overflate (ISO-fag) og har nærmere 3000 medarbeidere rundt omkring i hele landet, både on- og offshore. Og de vinner stadig nye kontrakter. Derfor trengs det nye fagfolk!

 

Rekrutteringskampanjen for BIS Industrier hadde som mål å få frem hvor mange som skulle bli ansatt, og da ikke som bare som tall, men som et antall.

 

Kampanjen ved Bergen flyplass Flesland.