Kunsten å rope lavt

Syden på Sola - i år også!

Årsrapport med et videre perspektiv

Årsrapport med et videre perspektiv

I september 2013 trådte fusjonen av DNV (Det Norske Veritas) og tyske GL (Germanischer Lloyd) i kraft.  Årsrapporten ”Taking a broader view” viser et selskap som i enda større grad enn tidligere evner å se det store bildet, og som hjelper sine kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

 

Siste: Sølv i Farmandprisen

Gjennomgangstemaet ”broader view” fremhever nye DNV GL sin styrke i å tilby et bredt syn på tjenester, med fokus på det store bildet. På denne måten kan selskapet veilede kundene sine til å gjøre riktige valg for bedriften og samfunnet de opererer i. Samtidig har fusjonen også ført til et bredere spekter av tjenester.

 

Nye DNV GL har 16 000 medarbeidere fordelt på 300 kontorer i flere enn 100 land. Selskapet er nå verdens største klassifikasjonsselskap for skip- og offshorekonstruksjoner, ledende leverandør av verifikasjon- og risikostyringstjenester for olje- og gassindustrien, et ledende selskap innen vindkraft og overføring og distribusjon av kraft, samt ett av verdens største sertifiseringsselskaper. Hovedkontoret ligger på Høvik utenfor Oslo.

 

Årsrapporten for 2013 er den sjette i rekken Fasett gjør sammen med DNV, og den første for DNV GL. Opplaget er på hele 30 000 eksemplarer, og fortsatt er det den mest internasjonale av alle trykksakene vi i Fasett er ansvarlige for - samtlige medarbeidere på de 300 DNV GL-kontorene får hvert sitt eksemplar.  Design og layout bygger på den nye profilen til DNV GL, utviklet av britiske Landor. Hovedbildet er utarbeidet spesielt for denne rapporten, i samarbeid med Fasett og den internasjonalt anerkjente fotografen Andy Glass.

 

Her kan du se hele årsrapporten. 

 

Med utstrakt bruk av panoramabilder, støtter layout og design opp under temaet "broader view". Hovedbildet er utarbeidet spesielt for denne rapporten.