100 år med Stavanger Taxi

Sterkere, sammen

Banken som sier ifra

Banken som sier ifra

I november 2014 la en større regional bank inn et bud på aksjene i Sandnes Sparebank. Styret gikk først ut med sin innstilling, noe forstanderskapet senere bifalt: Vi skal fremdeles være en selvstendig, uavhengig bank. Med en egen stemme og et eget navn. Dette ble markert på denne måten, med en helside i Stavanger Aftenblad.