Dubstepbanken

GMC, en aktiv 40-åring!

Kast anker!

Kast anker!

Ny merkeidentitet til Deep Sea Mooring.

 

Deep Sea Mooring ble etablert i 2008 og er i dag en av markedets ledende leverandører av ulike fortøyningsløsninger for rigger og fartøyer på den norske sokkel. Selskapet er eiet av HitecVision, en ledende olje- og gass private equity-investor.

 

 

Vi utviklet ny visuell identitet med en tydelig logo som symboliserer trygghet og forankring, og en abstrakt narrativ bakgrunn – havets dyp og lyset som bryter gjennom det. Samsvar med typografien som forbinder det geometrisk-konstruerte fra logosymbolet med trekantmønsteret.

 

 

Prosessen (↓) har ført oss via mange ulike retninger til en nøyaktig undersøkelse av interessante aspekter ved identiteten til Deep Sea Mooring.