ONS, revitalisert.

Norges beste boligrente

DNV GL klar med årsrapport for 2014

DNV GL klar med årsrapport for 2014

I disse dager sender en av Norges største og mest internasjonale bedrifter ut sin årsrapport. Til alle forbindelser, kunder og ikke minst til sine 16.000 medarbeidere i over 100 land. Og Fasett har i år igjen hatt fullt ansvar for design, illustrasjon og hele produksjonen.

 

Årets rapport bærer tydelig preg av at det er det første, hele driftsåret for det fusjonerte DNV GL. Og legger en til at både DNV og Germanischer Lloyd har hele 150 års erfaring som klassifiseringsselskaper bak seg, så dukker det opp mange forskjellige perspektiver: Både de lange linjene og de korte øyeblikkene, de omfattende oversiktene og de små detaljene – i fortid og ikke minst i fremtid –  dannet utgangspunktet for mange av historiene årets rapport består av. I år var målet å knytte sammen alle disse for å gi det store bildet.
 

 

I år var målet å knytte sammen detaljene for å gi det store bildet.
 

 
 

 

Det store bildet – i detaljer

DNV GL består av fire 'Business Areas' – i årets rapport har de fått hvert sitt ‘landskap’ som gir leseren et godt overblikk – det store bildet – over DNV GLs virksomhetsområder. Fra hvert 'landskap' er det plukket ut fire caser som gir ytterligere informasjon og forklaring. Ved hjelp av detaljerte faktabokser, grafer og illustrasjoner settes de forskjellige detaljene sammen og danner det store bildet. 

 

 

 

 

Helt i verdenstoppen – fra Norge

Konsernet DNV GL omsetter i dag for nesten 20 milliarder kroner i året og har 16.000 medarbeidere fordelt på 350 kontorer i mer enn 100 land. Selskapet er nå verdens største klassifikasjonsselskap for skip- og offshorekonstruksjoner, ledende leverandør av verifikasjon- og risikostyringstjenester for olje- og gassindustrien, et ledende selskap innen vindkraft og overføring og distribusjon av kraft, samt ett av verdens største sertifiseringsselskaper. Hovedkontoret ligger på Høvik utenfor Oslo.
 

Et stort og svært krevende prosjekt som engasjerer globalt

Årsrapporten for 2014 er den syvende i rekken Fasett gjør sammen med DNV, og den andre for DNV GL. Opplaget er på hele 30 000 eksemplarer, og fortsatt er det den mest internasjonale av alle trykksakene vi i Fasett er ansvarlige for – samtlige medarbeidere på de 350 DNV GL-kontorene får hvert sitt eksemplar.

 

Første året sammen, og de 150 årene hver for seg – årets rapport fra DNV GL er mer enn bare en oppsummering av året 2014. 

 

 

Se hele rapporten på Issue.