Logo og identitet for OBT

En julefortelling fra Sola

Med røtter av stål

Med røtter av stål

Incus Investor er et nordisk industrielt investeringsselskap notert på Oslo børs. Med en lang historie og røtter i ulike deler av stålindustrien, ble deler av Scana Industrier skilt ut for å etablere et nytt investeringsselskap med hovedkontor i Stavanger, som skulle vokse videre mot fremtid, utvikling og resultater. 

Selskapsnavnet og identiteten skulle koble fortid og fremtid, uten å være overtydelig. Opprinnelsen er industrien – men fremtiden ligger åpen.

Løsningen ble Incus – det latinske ordet for ambolt, som gir en kobling til industri og dermed selskapets opprinnelse. Istedenfor varme metaller er det nå nye resultater som skal formes og skapes.

Logoen skal gi assosiasjoner til en støpeform der de nye resultatene skapes.