Sammen. Under ONS 2014.

Ny identitet Stavanger Taxi, på taxiholdeplassen

Hello, Norway!

Hello, Norway!

Da det kanadiske energiselskapet Suncor kontaktet Fasett, var det med et ønske om en tydeligere stemme i det norske markedet. For hvordan ”oversetter” man egentlig en merkevare?

Som et av Canadas ledende energiselskap har Suncor bred internasjonal aktivitet å vise til. I Norge er selskapet i letefasen, med engasjement i 19 lisenser på norsk sokkel. Suncor Norge har etablert seg i Stavanger med en langsiktig strategi knyttet til pågående og kommende aktiviteter på sokkelen – og atmosfæren i kontorlokalene er preget av optimisme.

 

Gode ambassadører

For å oppnå god og riktig tilstedeværelse i Norge, har Fasett bidratt med rådgivning knyttet til tilpasning av merkevaren.

 

All kommunikasjon er basert på Suncor sitt overordnete merkeløfte.

 

Veien fra Canada til Norge i luftlinje er lang, men det er likevel kort avstand når man ser på klima, kultur og væremåte. Likhetene er mange, og det har derfor vært naturlig å bygge videre på en stor del av den eksisterende markedsstrategien med tilhørende visuell profil og retningslinjer.

 

Samtidig er det nødvendig å gi Suncor Norge eierskap til sin egen del av merkevaren. En egen stemme som gjør det enklere å være en god ambassadør, og som øker den interne stoltheten. 

 

Inside-out-strategi

En slik inside-out-strategi har vært positiv for selskapet, som nylig møtte bransje og marked på ONS 2014 med en åpen og synlig stand der den norske delen av selskapet med mennesker og aktiviteter blir fremhevet.

 

Den visuelle profilen ivaretar internasjonal branding, samtidig som Suncor Norge blir profilert på sin måte.

 

Den positive linken mellom Canada og Norge er ivaretatt, også gjennom et tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved hovedkontoret i Calgary,  samt vår kontaktperson ved kontoret i Newfoundland.

Under ONS 2014 kunne de besøkende møtes til vennskapelig hockeycamp mellom Canada og Norge