What goes up …

Interkommunal gulljobb

Interkommunal gulljobb

Året 2007 var et godt år for IVAR.

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon for sine eierkommuner på nordjæren. Et stort selskap med mange hoder, mange stemmer og kompliserte kommunikasjonutfordringer.

Her kan du bla igjennom rapporten.

 

 

Årsrapporten 2007:

Fasett, i samarbeid med kunde, utviklet og designet en rapport med store kvaliteter. - En saftig, sympatisk og leken løsning på en vanskelig kommunikasjonsoppgave, var en av uttalelsene til juryen i Sterk Reklame som belønnet den med en gull i grafisk design, trykte medier.

 

Denne årsrapporten ble også plukket ut blant noen hundre andre rapporter fra hele verden til å bli med i Graphis samling av verdens beste årsrapporter.