Lar resultatene tale for seg

Årsrapport med et videre perspektiv

Kunsten å rope lavt

Kunsten å rope lavt

Konseptdesigner Anders Tomren har utviklet TV-studio til sendinger fra OL, Champions League og Fotball-VM, der de beste i verden er vist frem med sine historier, bragder og utfordringer. Det var derfor helt naturlig for Fasett å involvere ham i arbeidet når olje- og gasselskapet TOTAL skulle vise at de har store ting på gang – også på ONS.

– Da vi begynte å arbeide med TOTAL sin tilstedeværelse på ONS 2014, så vi tidlig at vi ønsket å arbeide med selve rommet innenfor rammene som utgjør en stand. Vi ønsket å vise mer enn å si at selskapet har ”store ting på gang”, sier kreativ leder i Fasett, Egil Alv Andreassen.

 

– Interessant tilnærming
Da hovedlinjene for standen var satt, begynte Fasett å se seg om etter mulige aktører som kunne gjennomføre og heve konseptet ytterligere. Bred erfaring fra TV, interiør og retail gjorde Anders Tomren til en interessant samarbeidspartner i dette arbeidet:

 

– Anders har erfaring med å lage rom der mennesker snakker sammen, og rom der mennesker snakker til millioner av TV-seere. Dette så vi på som en interessant tilnærming for en fagmesse med 1250 utstillere som skal snakke til 60 000 besøkende, sier Andreassen.

 

"Et solid budskap som ikke roper deg inn i ansiktet vokser på en helt annen måte. Det blir varig."

 

Form som fortellerstemme

Resultatet etter nærmere trekvart år med konseptutvikling, bygging og klargjøring, er en stand der form og funksjon sier mye om hvem som er avsender.

 

– TOTAL er, slik jeg har lært å kjenne dem, elegante og raffinerte. De har klare ambisjoner og enorme resultater, men med en ydmykhet som gjør at de ikke ønsker å flashe noe, sier Anders Tomren, som synes det er en styrke i å holde igjen og dermed fokusere på det som er viktig:

 

– Et solid budskap som ikke roper deg inn i ansiktet vokser på en helt annen måte. Det blir varig, sier han.

 

Modell og beregninger i prosessen. – Plasseringen og formen på møterommet er enigneering i praksis, sier Egil Alv Andreassen i Fasett.

 

 

– Må tenke litt butikk
De 120 kvadratmeterne består av tydelige inndelte soner: Et møterom hevet opp til en andre etasje, en bakvegg med sokkelkart bygget opp i sort, og en møteplass der man kan gå i dybden gjennom dialog og ved bruk av en ny applikasjon som viser mer av TOTAL som teknologiselskap, utfordringene de har løst og de store tingene de har på gang fremover.

 

– Denne typen arbeid er jo både praktisk og konseptuell. Det er en del funksjoner som skal få plass, samtidig som vi skal gi ulike opplevelser til de besøkende etter hvor de står på standen. Da må man rett og slett tenke litt butikk, sier Tomren, som er fornøyd med det han ser på som en balansert løsning:

 

– Rommet er løst åpent og transparent. Det er ingen kriker og kroker med en masse detaljer, men rent og tydelig. Da står kommunikasjonen støtt, sier han.

 

Ingen fete typer
– Møterommet er et godt eksempel på hvordan vi har arbeidet med konsept og budskap. Plasseringen og formen på dette er enigneering i praksis, og dermed en fin-fin erstatning for store plakater med tekst som kunne ha blitt benyttet for å dokumentere dette, tilføyer Andreassen.

 

De kjenner begge godt til utfordringen om å ville si for mye – med et resultat som gjør at det viktigste budskapet drukner i egen støy.

 

– I ONS-sammenheng er det ofte fokus på hva som skal trekke folk til standen, noe som kan resultere i en del fete typer rundt forbi. Men i grunnen er det du tenker når du går fra en stand viktigere enn det du tenker når du kommer, sier Andreassen.

 

Hele ONS-standen ble bygget etter et modulprinsipp som sørger for gjenbruk og videreføring av kommunikasjon.