Hello, Norway!

Stillest stand har dypest grunn

Se presentasjons film

Ny identitet Stavanger Taxi, på taxiholdeplassen

Ny identitet Stavanger Taxi, på taxiholdeplassen

På en av byens største taxiholdeplasser, designet vi det som blir en del av Stavanger Taxis nye profil i jubileumsåret 2015.

En liten pre-lansering av hva som kommer i løpet av 100-årsjubileet.

Budskapet er at vi kjenner byen, vi tar pulsen på byen og vi vet hvordan byen henger sammen. Og bak en enhver bestilling er det noen som skal noe viktig. Disse historiene vil vi gi både forbipasserende og sjåfører et innblikk i.

 

 

Boardsløsningen har to sider: En pulserende mot trafikken og en hvor den som går forbi eller venter får et innblikk i små historier.