Tall og bokstaver

What goes up …

Roxar - Årsrapport 2008

Roxar - Årsrapport 2008

Turning information into Value – og fint design.

 

Roxar er et teknologi- og serviceselskap for oljeindustrien.

Her kan du bla igjennom årsrapporten.

I årsrapporten for selskapet fokuserte vi på å forklare selskapet på en enkel og lettfattelig måte, ved hjelp av grafikk og logisk navigering.

I årsrapporten for selskapet fokuserte vi på å forklare selskapet på en enkel og lettfattelig måte, ved hjelp av grafikk og logisk navigering.