Go to Julegate

Har du hentet pinnekjøttet?

Tommel opp til deg som velger piggfritt!

Tommel opp til deg som velger piggfritt!

Med kampanjen Snart piggfri, ønsker Stavanger kommune at enda flere skal velge piggfrie vinterdekk på Nord-Jæren. Målet er å øke andelen fra 75 til 90 prosent innen tre år, og med det også unngå piggdekkgebyr i regionen.

Fasett har utviklet kampanjen i samarbeid med Stavanger kommune og en samarbeidsgruppe bestående av kommunene Sandnes, Randaberg og Sola, Norges Automobilforbund (NAF), Rogaland bilbransjeforbund, Statens vegvesen, og Dekkimportørenes forening gjennom Vianor og Dekk1. 

 

Deres felles budskap er at det med unntak av få dager er trygt å ferdes med piggfrie dekk på rogalandsveiene, og at det viktigste uansett er å kjøre etter forholdene. Resultatet av færre pigger er bedre utemiljø, trivsel og helse for alle.

 

Sentralt i kommunikasjonen står også snartpiggfri.no, der du kan finne fakta om vinterdekk og sikker kjøring på veiene.

 

 

Dekkskilt med piggfrie budskap er plassert på parkeringplasser, ved dekkforhandlere, i nabolag og i bybildet for øvrig.

Dekk er benyttet gjennomgående som visuelt blikkfang i kampanjen – det er jo dette det faktisk dreier seg om. 

 

Uten å vise pekefingre sender vi en takk til alle dem som velger piggfrie vinterdekk -  og oppfordrer samtidig de få som fortsatt velger piggdekk til å gjøre en solidarisk handling som er til det beste for alle.

 

 

 

Budskapet er også gjort synlig andre steder der folk ferdes med bil; i barnehager, butikker, og ved utdeling av flyers i sentrum.