Smak på resultatet av 5499* flyturer

Nettside i boks

Utbyggingen ‘Solaløftet’ tar form

Utbyggingen ‘Solaløftet’ tar form

I løpet av de neste 10-15 årene skal Stavanger Lufthavn Sola utvide og bygge en ny og bedre flyplass for nærmere 2 milliarder kroner.

I samarbeid med Avinor/Stavanger lufthavn, Sola utviklet vi et kommunikasjonskonsept for dette byggeprosjektet – og gav det et navn: Solaløftet. Det betyr først og fremst at regionens flyplass skal få et skikkelig løft. Selve flyplassen blir større, mer tidsriktig utformet og tilpasset et stadig økende antall passasjerer og flyavganger på Sola.

I realiteten skal flyplassen til slutt bli dobbelt så stor!

I tillegg betyr også Solaløftet at Stavanger-regionen skal få en flyplass tilpasset fremtidige behov og ønsker når den står ferdig. Og det er litt av et løfte!

 

 

Solaløftets måte å snakke på er utviklet for å ivareta storheten i løftet og gjennom en tydelig, lettgjenkjennelig og uhøytidelig/humørfylt fremtreden kommunisere dette på alle flater og kanaler – både internt og eksternt.

 

 

Solaløftet består av solaløftet.no, plakater, sisteleddsmateriell (blant annet en nyutviklet tildekningsrull©), skilting, informasjonsmateriell og -boards, internopplæringsmateriell og et tilpasset malprogram. Alt for å gjøre det enda mer naturlig og enklere for alle involverte å kommunisere og informere om Solaløftets konsekvenser på en tilgjengelig og lettfattelig måte.
 

 

En ombygging er en stor "påkjenning" for alle involverte, ikke minst de reisende, når det står på. Solaløftet er både et stort løft for flyplassen og et stort løfte overfor de flyplassen er til for.