Fondsforvaltning med swag

Vi er Datamind

Dette hørte vi!

Dette hørte vi!

Tradisjonelt har resultatene fra spørreundersøkelsen "Hør på meg" blitt presentert i en rapport og pressekonferanse, men utfordringen var at de det gjaldt (ungdommen!) ikke fikk høre det Stavanger kommune hadde hørt. Det var det på tide å gjøre noe med.

For første gang ble derfor de viktige og alvorlige resultatene presentert på en plakat med infografisk og illustrativ fremstilling som ble hengt opp der målgruppen befinner seg: videregående skoler, ungdomsklubber, utvalgte steder i bybildet og digitalt på hørpåmeg.no

Spørreundersøkelsen "Hør på meg" er gjennomført av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter Rus – region Vest Stavanger (KoRus Vest Stavanger) på oppdrag fra Stavanger kommune, våren 2013. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike sider ved ungdoms helse, livsstil og levekår, og den ble gjennomført på alle ungdomskoler og blant elevene i første året på de fleste videregående skolene i kommunen.