Evolusjon – ikke revolusjon

Roxar - Årsrapport 2008

Tall og bokstaver

Tall og bokstaver

Sandnes Sparebanks årsrapport 2007 hadde et klart skille mellom regnskap og de som genererte tallene.

Sandnes Sparebank er en passe stor og aktiv bank med en over 130-års historie som selvstendig finansiell aktør. Vi har i over ti år vært med å utviklet denne bankens særpreg og posisjon, en langsiktighet som har gitt resultater på flere arenaer.

På den ene og på den andre side
I 2007 valgte vi å splitte årsrapporten til Sandnes Sparebank i to volum. Et om menneskene og forretningsområdene, og et som kun var regnskapstall. På denne måte kunne de to rapportene fungere både samlet og hver for seg. Rapporten vant sølv i Sterk Reklame, grafisk design, trykte medier, i tillegg til bronse i ED Awards 2009.