Vær noe mens du blir noe, sier Universitetet i Stavanger.

Ser inn i framtiden med DNV GL

Design for en digital verden

UiS hadde en profil de i stor grad var fornøyd med. Samtidig var det svakheter i profilens system og hierarki som gjorde at universitetet fremsto forskjellig alt etter hvilken kanal de var synlige i. Målet var derfor å utarbeide en mer enhetlig grafisk profil, som ville bidra til å skape et tydeligere brand, sier grafisk designer i Fasett, Bernt H. Kommedal.

Fullstendig digital profil
Startpunktet for arbeidet var å ta utgangspunkt i UiS sin nettside, med kartlegging av behov og muligheter for videreutvikling.

Som en del av denne prosessen utviklet vi en fargepalett som ville fungere på nettsiden, og videre en fullstendig digital profil. Etterpå ble denne oversatt til trykte flater. Tradisjonelt blir dette ofte gjort omvendt, så det var en spennende måte å angripe oppgaven på, sier Bernt.

Små endringer, stor betydning

Forenkling er viktig i dagens mediebilde, der logoer og profiler blir presset ned i stadig mindre format. Merkevaren skal være så tydelig at den instinktivt oppfattes i en profilbilde på Facebook når du skroller forbi. Dette har også gjort valg av profilfarge viktigere enn før, fordi denne også vil hjelp øyet til å oppfatte hvilken merkevare som ”snakker”.

 

UiS Responsiv Logo

 

I profilen til UiS ble nyanser og graderinger tatt bort for å gjøre profilen mer synlig i små format, og den sterke blå fargen blir et blikkfang.

Hovedlogoen er strammet opp med mindre typografiske justeringer. Resultatet er en renere profil med et tydelig hierarki, og et rent og ryddig system som gjør det enklere for de mange fakultetene og sentrene å bygge merkevaren sammen.

Gammel logo og ny forenklet logo

Viktige innspill fra kunde
Kommunikasjonsavdelingen ved UiS har spilt en viktig rolle i profilarbeidet:

Dette er en aktiv kunde med mye kunnskap om både behovet for endring og profilens iboende verdi. Deres viktige bidrag har gjort at vi har klart å bevare kjernen i merkevaren selv om vi har gjort endringer, sier Bernt.

Pål Hjorth Berge

daglig leder/rådgiver

+ 47 909 22 639

pal@fasett.no