Elegant og raffinert fra Camar

Universitetet har blitt ny på nett

Universitetet har blitt ny på nett

Det er innsiden som teller, men førsteinntrykk har også mye å si! Når Universitetet i Stavanger går ned den digitale catwalken møter de nå sitt publikum ikledd en ny, moderne og konseptuell look.

Forsiden på uis.no er blitt fullstendig oppdatert, med mål om å gi et bedre inntrykk av stemningen på Campus Ullandhaug. Et fleksibelt forsidesystem gjør det også mulig for redaksjonen å prioritere innholdet, og på den måten velge hva som er mest aktuelt å vise fram akkurat nå.

Skjulte sider ga gevinst

Noen ganger kan det være skummelt å fjerne snarveier fra forsiden, men dette prosjektet er et godt eksempel på at en opprydning definitivt ikke trenger å være negativt. Flere punkter som før var direkte synlige på forsiden, er nå integrert i en ny globalmeny. Allerede kort tid etter lansering kunne flere sentrale undersider skilte med langt bedre trafikk enn før. Det viser at folk finner fram – hvilket jo er essensielt på en side med så mye bra innhold som UiS har.

 

Undersider i ny design

De mange undersidene har fått beholde sin struktur og rammeverk, men er stylet om etter den fornyede grafiske profilen til universitetet – som du kan lese mer om her!

Styleguide + malverk = Hurra!

Vi har etablert et rikt oppsett av malsystem som vil gjøre det langt enklere for den interne redaksjonen å produsere nye undersider, og som vil spare utviklere for mye tid. Å jobbe på denne måten, med styleguider og malverk, gjør at store, komplekse digitale løsninger kan utarbeides på effektiv måte. Bra for oss, og ikke minst: bra for kunden!

Arbeidet er gjort i tett (og per-fekt!) samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved UiS og utviklerne i Last Friday.