Branding rett på veggen

Sammen. Under ONS 2014.

Verden i 2050

Verden i 2050

I rapporten ”A Safe And Sustainable Future” retter DNV GL blikket mot framtiden, og hvordan livet for ni milliarder mennesker kan fortone seg i 2050.  

DNV GL startet feiringen av sitt 150 års-jubileum i 2014 med lanseringen av seks forskningsrapporter om bærekraftighet  – resultatet av et forskningsinitiativ selskapet har arbeidet med det siste året.
Den overliggende av disse er ”A Safe And Sustainable Future”, der DNV GL ser på hvilke endringer vi må gjennom for å kunne skape en bærekraftig verden for ni milliarder mennesker i 2050.
 

Fasett har hatt hovedansvar for design, layout, fotoutvelgelse, grafiske fremstillinger og infografikk i rapporten.

”A Safe And Sustainable Future” og de øvrige fem rapportene ble lansert på et større arrangement i Singapore i mars, der blant andre Nobelprisvinner og leder i FNs klimapanel Dr. Rajendra Pachauri deltok.

 

Rajendra Pachauri, leder av FNs klimapanel (IPCC), fra lanseringen i Singapore.