Motion designer søkes!

Nå søker vi i Fasett en flink motion designer som vil gi liv til statiske ideer og skisser.

Om du er nyutdannet/junior eller litt mer erfaren er ikke så viktig. Det viktigste er dette: Du brenner for animasjonsbasert grafikk og utvikling av animasjonsuttrykket til en merkevare på tvers av kanaler og flater. Verken mer eller mindre!

Fasett kan tilby spennende oppgaver i Stavangers største og fremste design- og reklamemiljø, videreutvikling og -opplæring, gode betingelser og velferdsordninger – og ellers det dyktige folk trenger for å gjøre en best mulig jobb.

Stillbilde for video - ledig stilling motion designer

Her er en oversikt over typiske arbeidsoppgaver vår neste motion designer skal få gjøre:

 • Planlegging og produksjon av all animasjonsbasert film/grafikk
 • Planlegging, utvikling og produksjon av materiell til digitale markedsføringsplattformer som sosiale medier (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat osv)
 • Planlegging, utvikling og produksjon av betalte reklameflater (digital boards, bannerannonser, display osv)
 • Planlegging, utvikling og produksjon av visuelt/motion design på app’er, nettsider og presentasjoner /presentasjonsfilmer, typiske eksempler på dette: definere og utvikle animasjonsuttrykket til et brand på tvers av kanaler og flater.
 • Videoredigering og enkelt online-arbeid; versjonering, teksting, etc.

Men, NB! Viktig: Vi er åpne for at oppgavelisten kan tilpasses til det du er flinkest til, så lenge du:

 • er dyktig i animasjonsdesign/motion graphics
 • har en grunnleggende forståelse for typografi og dramaturgi
 • behersker relevant programvare og har høy kompetanse i Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator og/eller Premiere Pro
 • jobber godt selvstendig og i team
 • liker å jobbe i et kreativt miljø og bidra til å løfte jobber og prosjekter, både innen design og reklame.

  Og, skulle det vise seg at du har...
 • høyskole-/bachelor-grad eller tilsvarende i grafisk design, interaksjonsdesign eller animasjon,
 • erfaring med interaksjonsdesign/micro animasjoner til web, lottie/body movin og annen form for animasjon til web (css/svg animasjon)
  så er det absolutt noe som du bør trekke frem ganske raskt.

Fasett tilbyr:

 • Fulltidsstilling med ansvar og kreativ frihet
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø med ambisiøse og dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn, gode betingelser og personalgoder
 • Tilgang til det største kreative miljøet i Stavanger og sannsynligvis den mest spennende jobben for en kreatør i denne delen av verden.

Les mer om Fasett her!

Kortfattet søknad og cv sendes snarest til jobb@fasett.no – og innen 31. oktober.

Spørsmål, avklaringer eller bare to ord om stillingen? Ta kontakt med Bernt Henrik Kommedal på bernt@fasett.no.

English, please!

We are looking for a skilled motion designer who can breathe life into static ideas and design drafts

A list of typical tasks for our new motion designer:

 • Planning and production of all animated film/graphics
 • Planning, development and production of material for digital marketing platforms/ social media (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat etc.)
 • Planning, development and production of paid advertising outlets (digital boards, banner ads, display etc.)
 • Planning, development and production of visual/ motion design for apps, websites and presentations. Defining and development of the animated expression of a brand across channels and outlets.
 • Video editing and simple online work: rendering, subtitling etc.

However, this is important: The task list may be adapted to your skills, as long as:

 • you are skilled in animation design/ motion graphics
 • you have a basic understanding of 3D, typography and dramaturgy
 • you master relevant software and are highly skilled in adobe After Effects, Photoshop, Illustrator and/or Premiere Pro
 • you are a team player who can also work independently
 • you like working in a creative environment and contributing to elevating jobs and projects both in design and advertising

If you should happen to have:

 • a college or a bachelor degree or the equivalent in graphic design, interactive design or animation,
 • skills in Cinema4D or other 3D animation/ modelling programs,
 • experience with interactive design/ micro animations for web, lottie/body movin and other kinds of animation for web (css/svg animation), then feel free to flaunt it.

Fasett can offer exciting tasks in Stavanger’s leading design and advertising scene, continuing training and development, good pay and a good welfare programme - and whatever else talented people need to do their best.

If you have any questions regarding the position, please contact Digital & Design Lead Bernt Kommedal by email bernthenrik@fasett.no.

Apply by sending us a brief application letter and your resumé to jobb@fasett.no as soon as possible before October 31st.