Små og store utdrag fra ferdigstilte prosjekter og prosjekter under utvikling i 2020.