Nettsider er ikke kodet i stein, heldigvis.

De kan (og bør!) utvikle seg i takt med brukere, bedrifter, informasjonsbehov og forventninger. I 2020 skal stiftelsen ONS igjen ønske titusenvis av besøkende velkommen til verdens ledende energimøteplass her i Stavanger. I mellomtiden har vi pusset opp nettstedet slik at ONS kan ønske besøkende velkommen til sin digitale energimøteplass på en bedre måte, hver dag.

Ons Mockup

Oppgradering

Brukergrensesnittet er forbedret, og det er nå enklere for besøkende å bevege seg rundt på siden.

Vi har tatt mer hensyn til de ulike brukerne, fordi det er stor forskjell på om man er utstiller eller konferansedeltaker. De besøkende har også ulikt informasjonsbehov – i forkant av utstillingen, under konferansen, eller i etterkant. Samtidig sørget vi for å styrke ONS’ kommunikasjon med utstillere, sponsorer og besøkende.

Resultatet har blitt en nettside med et grensesnitt som oppleves mer intuitivt, og som gir brukerne riktig informasjon til riktig tid.