Animasjonsfilm for Offshore Norge og Peppol

Komplisert gjort enkelt

For utenforstående kan olje- og gassnæringen virke veldig komplisert. Trøsten er, det er den ofte for de som jobber i bransjen også.

Da Offshore Norge – en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel – skulle fortelle om sitt nye logistikkverktøy Peppol, ba de oss om hjelp til å forenkle budskapet, for å gjøre det forståelig for andre enn kun utviklerne av tjenesten.

Vi gjør oss dumme

I en slik prosess er et av våre virkemidler å gjøre oss skikkelig dumme (enda dummere enn vi vanligvis er). Vi setter oss inn i målgruppens situasjon, og stiller ubehagelige og vanskelige spørsmål til oppdragsgiveren vår. Dermed lokker og lurer vi ut informasjon og selling points som de ellers kanskje ikke hadde kommet på å fortelle oss.

Screenshot 2024 01 30 at 14 02
Screenshot 2024 01 30 at 14 02 1

Vi gjør oss smarte

Etter at vi hadde fått tilstrekkelig informasjon plukket vi ut essensen av hva Offshore Norge ønsket å si til sin målgruppe, og oversatte dette til et begripelig (og billedlig) språk som de aller fleste kunne forstå. Et av kravene var at filmen måtte kunne fungere uten lyd, og vi utarbeidet dermed en voice over, og en visuell framstilling av tekst, som både støttet hverandre – men som også kunne leve hvert sitt liv.

Seksjon 1 fallback

Vi samarbeider

Deretter leverte vi manus og storyboard til animasjonsstudioet Racecar i Oslo som gjorde en fabelaktig jobb med å animere denne lille fortellingen. Kommunikasjon handler ikke bare om hva du vil si, men kanskje aller mest om hva mottakeren vil høre, er interessert i, eller har forutsetninger for å forstå. Offshore Norges film om logistikktjenesten Peppol er et godt eksempel på nettopp det.

Seksjon 2 fallback
Bunn