Årsrapport for DNV for 15. gang!

God lesbarhet, navigering og menneskelighet er stikkord for utformingen av årets DNV-rapport

I produksjonen av en årsrapport er det et stort og grundig arbeid som legges ned - både i forkant og underveis. Det er mye som skal på plass; både det nødvendige innholdet og utformingen av dette. DNV Annual Report 2022 er således intet unntak.

DNV er et internasjonalt selskap (med hovedkontor på Høvik) med 13000 ansatte og 250 kontorer og tilbyr tjenester for flere industrier, inkludert maritim, olje og gass, fornybar energi, elektrifisering, mat og drikke og helsevesen i mer enn 100 land.

Fasett har vært ansvarlig for utforming og produksjon av årsrapporten siden 2008. Nytt av året er rapportens format: Liggende interaktiv PDF. Klikkbart design løfter brukeropplevelsen, og gjør det enkelt å navigere i rapporten. Formatet gjør også at innholdet tilpasses skjermen det leses på.

Preview

En brukervennlig rapport trenger en god meny. De færreste leser en årsrapport fra start til slutt, og derfor er navigeringen veldig viktig. Målet er at leseren skal finne det hen trenger, det som er relevant.

– Med det nye PDF-formatet har vi løst flere utfordringer. Tidligere har vi hatt både en PDF og en dedikert årsrapport-microsite, noe som krevde ganske mye ekstra ressurser. Og de fleste som besøkte websiderne ønsket egentlig barte å laste ned PDF-versjonen. Med det nye design har vi kombinert det beste fra to de formater, sier Per Busk Christiansen, Head of Brand and Marketing Communications i DNV.

Designmessig er det ikke rom for de aller største sprellene, men det er viktig at det ikke er kjedelig. Er årsrapporten visuelt tiltalende, er sjansen større for at den faktisk blir lest (som den jo gjerne vil!). Dessuten gjør godt design det lettere å forstå hva som står i rapporten. En fint utformet årsrapport gjør at informasjonen blir både tilgjengelig og interessant. Designet ligger i skjæringspunktet mellom corporate og menneskelig, mellom ryddig og lekent.

Å brekke opp teksten og gi leseren pauser og avbrekk er også viktig: Tanken bak er alltid å hjelpe leseren. Derfor er også variasjon og lekenhet i designet essensielt.

Se hele DNV Annual Report 2022 her.

DNV AR22 03 full bleed 216 60

«Vi er veldig fornøyd med løsningen og med design-jobben Fasett har gjort for oss.»

- Per Busk Christiansen, Head of Brand and Marketing Communications i DNV
DNV AR22 04 full bleed alt1
DNV AR22 05 full bleed