Luftige ideer har landet på Sola

En litt annerledes ankomsthall åpnet på Stavanger lufthavn for Avinor

Norges – ja, kanskje verdens – første flyplass-drivhus finner du nå på Sola


Helt siden Avinor begynte å bygge om og etterhvert bygge nytt på Sola, er det gjort det etter en plan, en plan som beskriver både konkrete og mer luftige ideer om hvordan en flyplass anno 2025 og 2050 kunne se ut.

Det sier seg selv at mange av disse luftige ideene – både de det ikke ble noe av og de som nå har landet – ikke umiddelbart kan knyttes til den daglige driften på flyplassen. Men de hadde likevel noe til felles – som kan knyttes til framtidens Stavanger lufthavn: de er alle små og store bevis – eller kanskje mer skritt, på veien til det som kan bli en energinøytral og bærekraftig flyplass. En lufthavn som virkelig skaper verdifulle relasjoner.

Fra mai 2019 vil de over 4 millioner passasjerene som årlig reiser via lufthavnen møte en litt annerledes ankomsthall på Sola. Først og fremst på grunn av et drivhus fullt av nydelige piccolotomater (som skal serveres på de forskjellige spisestedene på flyplassen!) og en utstilling der de forskjellige prosjektene innen kortreist matproduksjon, fornybar energiproduksjon og bærekraft innen luftfarten er illustrert og forklart.

Landbruksminister Olaug Bollestad, restauranteier Sven Erik Renaa og gartner Kåre Wiig var med på den høytidelige åpningen av den nye ankomsthallen.

Fasett har utviklet konsept for utstillingen og vært med på utformingen av alt materiell.

Fotograf

Line Orwen

Lineowrenfotografi Aapningdrivhus 13
Lineowrenfotografi Avinor Drivhus 45
Lineowrenfotografi Avinor Drivhus 44
Lineowrenfotografi Avinor Fasett 4

«...et utstillingsvindu for måten vi tenker omkring tema som miljø, bærekraft og framtiden her på Sola»

- Anette Sigmundstad, lufthavndirektør.
Wood
Lineowrenfotografi Avinor Fasett 9
Lineowrenfotografi Aapningdrivhus 14
Lineowrenfotografi Aapningdrivhus 32
Lineowrenfotografi Aapningdrivhus 3
Driv Hero