Hvordan koble riktig leverandør til riktig prosjekt?

Alle ønsker å være «the chosen one» i oljeindustrien, og med EPIM JQS blir det litt enklere.

About "Hvordan koble riktig leverandør til riktig prosjekt?"

Å bli valgt som leverandør til oljeindustrien er krevende – både for leverandøren som ønsker å bli plukket ut, og for operatøren som ønsker å finne den riktige leverandøren blant tusenvis av tilbydere.

Kvalifiseringsprogrammet EPIM JQS fra Norsk olje og gass hjelper operatører på norsk sokkel å finne riktig leverandør til riktig prosjekt, og vi produserte en film som forklarer fordelene for leverandørene ved å registrere seg i EPIM JQS.

Ide og manus er utviklet av Fasett.

Animasjon

Børge Myrnes