Elegant og raffinert digital profil

Elegant og raffinert fra investeringsselskapet Camar

Investeringsselskapet Camar møter 2018 med fornyet profil og ny nettside

Camar ble etablert i 1994, og er et aktivt investeringsselskap som dedikerer ressursene sine til langsiktige investeringer med en aktiv eierrolle.

Fasett utviklet ny logo i 2005, men nå var tiden inne for en fornyelse av både visuell profil og presentasjon på digitale flater.

Elegant?

Besøk siden og se selv!

Godt samarbeid

Nettsiden er laget i samarbeid med Last Friday.

Camar