En app som erstatter (minst!) tusen ord

Total hadde behov for et fleksibelt og visuelt verktøy til bruk i samtaler om modeller, organisering, innovasjon og teknologiutfordringer selskapet har løst de siste årene.

About "En app som erstatter (minst!) tusen ord"

Sentralt i kommunikasjonsbehovet var selskapets nytenkende plan for utbygging og drift av Martin Linge, et svært komplisert olje- og gassfelt som kan beskrives med (veldig!) mange ord.Verktøyet skulle benyttes på ONS 2014 og gi visuell støtte til både kortere og lengre samtaler.

Total ON Sapp body

Sammen med operatørselskapet utviklet vi en iPad-applikasjon som viste både sentrale hovedlinjer, historiske høydepunkt og viktige detaljer i arbeidet med å utvikle nye felt på den norske sokkelen. Basert på tekniske tegninger og samtaler med blant andre ingeniører på Martin Linge-teamet, bygget vi faktafortellinger der illustrasjoner og animasjoner erstattet mange av ordene. Vi la også opp til et nivå med mer tekst, slik at de som ønsket å utforske appen på egenhånd fikk samme informasjon som i en samtale med standpersonellet. Resultatet var verdifulle samtaler på alt fra ett minutt til en time, der appen fungerte som et bindeledd mellom teknologiutfordringer og menneskene som løser dem.

Premiert løsning

Appen mottok den anerkjente Red Dot Award i to kategorier; apps og illustrasjon. Den ble også tildelt sølv i European Design Awards 2015, som er et slags EM i design.

- Det er svært kjekt å få slike anerkjennelser ute i Europa. Det viser at selv kommunikasjonsoppgaver som i utgangspunktet er svært spisset og kunnskapskrevende, kan løses forenklet, interessant og i mottakerens verden, sier kreativ leder i Fasett, Egil Alv Andreassen.