En bank for de unge

En bank for de unge

Flekkefjord Sparebank, en av landets eldste sparebanker, ønsket å vise at de også er en bank for de mellom 18 og 34.

Hvordan kunne banken ta en tydeligere posisjon i ung-segmentet i regionen? Fasett fikk jobben med å utvikle en egen ung-strategi og tilhørende kampanje.

Ima206393 1
Ima129468 1

Ordet «ung» en viktig del av strategien

En viktig del av strategien var å gi ordet «ung» en mer fremtredende rolle i all kommunikasjon rettet mot unge. Ordet ble «logofisert» og omgjort til et grafisk element, med et mål om å oppnå god synlighet, umiddelbar gjenkjennelse og økt relevans hos målgruppen.

Case fallback

Kampanje i sosiale medier

Hovedbudskapet i kampanjen var sterkt forankret i bankens merkeløfte: «Her for deg. Der du er.». Målgruppen kunne være alt fra tidlig etablerte og boligeiere, til å ha friår og fortsatt bo hjemme hos foreldrene. Derfor var det også viktig å minne om at banken er her, uansett hvordan livssituasjonen din ser ut.

Some fallback 1
Some fallback 2

Et klart og tydelig språk

Mange i målgruppen opplever bank og økonomi som komplisert. Banktjenester er ikke noe de nødvendigvis har et forhold til. Et enkelt og tydelig språk ble derfor en sentral del av strategien. Istedenfor å snakke om å «avtale et møte med en finansiell rådgiver» oppfordret vi heller til å booke «en gratis pengeprat» på bankens nettsider.

Nettside

Kampanjen ble også implementert i bankens lokaler. Det ble laget egne vindusplakater, både grafiske og med foto, som fikk pryde bankens lokaler. I tråd med bankens bildestil ble det valgt ut et knippe bilder som skulle representere et bredt mangfold av livssituasjoner.

Plakater
Bunn fallback