Et blikk på framtidens yrker med UiS

Hva kan du bli i framtiden? Vi har laget ny kampanje for Universitetet i Stavanger for å øke synligheten og presentere yrker som ikke ennå finnes.

Hva kan man bli på UiS?

65 prosent av barna som begynner på skolen i dag, vil komme til å arbeide i næringer og jobber som ennå ikke finnes. Det er i hvertfall World Economic Forums anslag.

Så, hvor stor prosentandel av dem som skal begynne å studere høsten 2020 vil da arbeide i næringer og jobber som ennå ikke finnes? – Hvilke yrker ser foreleserne ved Universitetet i Stavanger(UiS) at kommende studenter burde forberede seg til? – Hvilke egenskaper og kunnskap krever framtiden, slik UiS anno 2020 ser det?

filmproduksjon

Chezville

Vi fikk hjelp av en rekke professorer og vitenskapelig ansatte ved Universitetet – som både forsker, studerer eller underviser om framtidens krav og behov innen sitt fagfelt – og ba dem om å “prototype” noen nye jobber og stillingsbeskrivelser de så for seg som reelle i 2025-2030. Tilbake fikk vi da beskrevet og presentert Framtidens yrker – ti stillingstitler som alle som ønsker å ta fatt på høyere utdanning i dag bør forholde seg til.

De ti framtidsyrkene du allerede fra høsten 2020 kan utdanne deg til på Universitetet i Stavanger er datajournalist, spillpedagog, medisinsk teknolog, energiingeniør, romforsker, helseteknolog, Urban Risk Manager, opplevelsesdesigner, samspillsøkonom og bærekraftsleder – det er bare å søke før 15. april!

Kampanjen tok utgangspunkt i samtaler gjort med de forskjellige foreleserne og og bestod av podcaster, filmer, intervjuer og kampanjeside/et eget konsept “Framtidens yrker” for Universitetet som er implementert i egne kanaler/sosiale medier.

Chezville har stått for filmproduksjon og podcast. Filmene ser du her.