Et lite selskap har blitt stort

Rekordvekst for Sval

Fasett og Sval Energi har i løpet av de siste årene blitt godt kjent med hverandre, blant annet gjennom å utvikle nytt navn for selskapet, ny identitet og nettsider.

Fra å være et lite energiselskap med store ambisjoner, har Sval vokst seg større og blitt en betydelig aktør på sokkelen, og selv om de eksisterende nettsidene hadde tjent sin hensikt, ønsket de seg en oppdatert nettside som bedre reflekterer dagens organisasjon, visjon og strategi. Noen av de viktigste punktene på listen var forbedret struktur og navigasjon, redusert karbonavtrykk, et strammere uttrykk, og mer informativt innhold.

Sval frontpage macbook
Sval Graphic Element Topographic

Men, før vi kunne gå i gang måtte vi oppdatere Svals visuelle identitet for å etablere et solid fundament for kommunikasjon – ikke bare for nettsidene, men for alle flater og kanaler. Dette innebar en oppdatering av logo, fargepalett, fotostil, samt grafisk kommunikasjonskonsept. Den visuelle identiteten skulle beveges videre fra det myke og runde til et litt strammere univers. Identiteten skulle kommunisere seriøsitet og tyngde, samtidig som den beholdt lekenheten som kjennetegner Sval.

Gjenbruk til skjermbruk!

I første fase av prosjektet luket vi ut de elementene som ikke lenger skulle være del av identiteten, og vi sto igjen med et sterkt logosymbol og navnetrekk, og en fargepalett som kunne utvikles videre.

Hovedlogoens farge ble oppdatert, fra en lys blåfarge som symboliserte letthet og gav Sval et mykt preg, til en mørkere nyanse som tydeligere gir uttrykk for seriøsitet og tyngde. Paletten ble justert fra duse, lette og myke toner til en mer monokrom palett med sterkere signalfarger som støtte. Vi gjenbrukte dessuten eksisterende 3D-animasjoner; disse ble tilpasset nettsidene og ble fargejustert i tråd med oppdateringen. Gjenbruk er smart bruk!

Sval Colorpalette
Typografi fallback img copy

Særpreg og bevegelse – med energi

Med dette grunnlaget på plass, var det på tide å vende blikket mot visuelle virkemidler som ytterligere kunne understreke Svals personlighet.

Logoen illustrerer energi og bevegelse på en lun og minimalistisk måte, men har samtidig et særpreg som er lett gjenkjennelig. Gradienten i logoen er et viktig virkemiddel som vi kan videreføre til andre elementer i identiteten. Hva om vi også lot oss inspirere av grafikk relatert til virksomheten, som seismiske data, topografiske kart, varmekart – kombinert med gradienter?

Resultatet ble et stort bibliotek av visuelle byggeklosser – både animerte og statiske, som kunne brukes på nettsider, plakater, sosiale medier, kampanjer og rapporter.

Motion poster fallback img copy
Sval Sustainability Report
Sval Contactpage Mobile

En nettside tar form

Deretter var det klart for fase to; oppdatering av nettsider. Vi begynte med kartlegging av innhold og planlegging av struktur og navigasjonsflyt. Innholdet på nettsiden skulle i stor grad være det samme, men målet var at det skulle være enklere å finne den informasjonen man var ute etter. Sval ønsket seg også et tilgjengelig bildearkiv, og bedre muligheter for publisering av rapporter.

Poster
Gradient with logo
Sval Assets Tablet Mockup

Nytt, ryddig og klar til bruk

Etter å ha laget detaljerte trådskisser så vi på hvordan vi kunne utvikle et konsept som ga en enkel og ryddig framstilling av innhold – samtidig som konseptet opplevdes nytt, spennende og lekent. Sval ville ha en klassisk toppkarusell hvor de viktigste budskapene roterte, så vi designet en løsning som skiller seg fra andre nettsider, samtidig som den gjør samme jobb for brukeren.

Det var også viktig å servere nyheter og viktige nøkkeltall til de besøkende, og deretter lede dem videre til relevante undersider. Menyen ble designet slik at man raskt får oversikt over innholdet, og enkelt kan navigere dit man vil.

Små grep, stor gevinster

Nettsiden fikk også et bildearkiv under Nyheter og Media. Ettersom bildene må være av god kvalitet kunne ikke filstørrelsen reduseres for mye, og derfor valgte vi å vise informasjon om filtype og størrelse før nedlasting. Det ble også implementert mulighet for filtrering på personer og assets, slik at vi ivaretar brukervennligheten med tanke på fremtidige tillegg i bildearkivet. Dermed kan vi enkelt legge til flere kategorier og bilder uten at det kreves design- eller utviklingskapasitet.

Bildearkivet kan vises som thumbnails eller listevisning. I listevisningen la vi til en hovereffekt som forstørrer forhåndsvisningen, slik at man unngår å laste ned feil bilde. På denne undersiden gjorde vi det også mulig å laste ned logo enkeltvis, for å unngå unødvendig bruk av data og lagringsplass. Små grep som reduserer karbonutslipp.

«Fasett har ikke bare oppdatert nettside-designet, men skapt et visuelt uttrykk som gjenspeiler Svals utvikling og unike karakter. Den nye nettsiden er enkel å navigere i, samtidig som den gir rom for våre videre ambisjoner. Vi er svært fornøyde med leveransen og samarbeidet med Fasett.»

- Tom Gederø, VP Communications - Sval Energi
Sval poster
Sval poster x
Gradient collection mix fallback

Sval Energi ønsket seg en oppdatert nettside som bedre viser hvilken utvikling selskapet har hatt de siste årene. Målet var bedre oversikt og innholdsstruktur, og en nettside som skulle designes med tanke på skalerbarhet. Resultatet ble en nettside med fokus på brukervennlighet og forenklet navigasjon, men som også fremhever en lekenhet Sval har hatt med seg fra starten av. Den understreker Svals særegenhet, samtidig som den viser hvilke muskler Sval har.