Fargesterk vårkampanje for den gule banken

Sandnes Sparebank er den lokale og offensive utfordreren til de store bankene, spesielt Sr-Bank og DnB.

Gul vår

Vårkampanjen fokuserer på bankens kjernefordeler; en egen rådgiver, kundeutbytte, og kanongod kundeservice.

Målet: å fremme Sandnes Sparebank som en lokal bank som er tettere på kundene enn konkurrentene og øke markedsandelen i regionen. “Enklere valg” er bankens løfte.

Kampanjen går både digitalt og utendørs og er godt synlig i bybildet i regionen.

Den Gule Banken - iPad annonse
Den Gule Banken - utendør boards
iPhone 12 mockup