Flere menn i helse, takk!

Utdanningsprosjektet Menn i helse er en av de mest vellykkede satsingene på rekruttering av menn til helsesektoren. Apparatet bak prosjektet kom til oss med et hårete mål om å rekruttere 500 nye, motiverte helserekrutter til kull 2022.

Vinn-vinn-prosjekt

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet og er et komprimert utdanningsløp for arbeidssøkende menn mellom 25 og 55 år som er registrert hos NAV. Over 700 menn har så langt tatt fagbrevet som helsefagarbeider gjennom prosjektet, og nå var det altså på tide å rekruttere til et nytt kull.

Film

PG Fordal

Visuell kommunikasjon

JJ Design

Menn i manko

Ifølge SSB vil Norge mangle 28000 helsearbeidere i 2035, behovet for hender i helsevesenet er stort. Samtidig er det en sektor med skjev kjønnsbalanse. Menn både trengs og er høyt ønsket som arbeidskraft i helsevesenet.

Men det var også andre krefter å ta hensyn til. Pandemi, svingende arbeidsledighet og behov for trygghet var faktorer vi måtte ta med i regnestykket.

Hvordan kunne vi nå ut til de rette folkene, og samtidig øke kjennskapen til Menn i helse, med utgangspunkt i deres eksisterende kommunikasjonskonsept og gjenkjennelige visuelle uttrykk?

Vi vet at mange menn føler seg låst til et yrke de ikke lenger kan drive med, og aldri vurderer helsefag som et reelt alternativ. Derfor har fokus i kommunikasjonen vært å vise hovedmålgruppen at mulighetene de trenger finnes! Og de viktigste ambassadørene for dette budskapet har vært helserekruttene selv, som engasjert har delt sine historier på ekte og nært vis.

Fasett har hjulpet Menn i helse med å spre budskapet og suksesshistoriene og gitt råd om kanalvalg, nye målgrupper og spissede budskap.

«Vi har fra dag én opplevd at Fasett har forstått oppdraget. Vi som kunde har i samspill med Fasett fått laget en god kampanje som har gitt stor oppmerksomhet og tellende rekruttering. Vi opplever at Fasett har hatt et utrolig godt engasjement, og vært tilgjengelig og løsningsorienterte når vi har hatt endrede behov underveis.»

- Vidar Kringlemoen, nasjonal koordinator Menn i helse

Rekrutt-rekord

Venner og familie har også vært en viktig målgruppe, i tillegg til NAV-ansatte og potensielle arbeidsgivere. Vi har vært godt synlige i VG og et tjuetalls lokalaviser over hele landet, vært på trykk i Yrkesfagene, i digitale flater og på sosiale medier som Facebook, YouTube og LinkedIn.

Kristoffer, Christian, Geir og mange flere helserekrutter har fortalt sine historier på film. I tillegg har arbeidsgiverstemmen sammen med arbeidsgivere, NAV-ansatte og veiledere. Resultatet av kommunikasjonsarbeidet ble et pent tall og en ny rekord: 444 nye helserekrutter til årets kull!

Vi i Fasett takker for et meningsfullt og givende oppdrag og ønsker rekruttene lykke til med utdanningsløpet!

320x250 C
320x250 D
580x400 B