Et HMS-program og mye, mye mer.

Det er mange måter å sette opp såkalte LIFE-SAVING RULES (som de sier i HMS-bransjen) og informere om disse i operatørselskapene. De fleste av dem virker ikke. Det ville Lundin Norway gjøre noe med.

About "Et HMS-program og mye, mye mer."

En praktisk konsekvens av dette er at de må innføre et annet sett av sikkerhetsregler blant de som skal ut på plattform (enn for dem som sitter på kontor): de er pålagt å sette opp såkalte LIFE-SAVING RULES (som de sier i HMS-bransjen) og informere om disse i organisasjonen.

Men, ingen er interessert i dette. Det er en enorm støy allerede med skilt og pekefingre og allslags i Nordsjøen. 80 % av alvorlige HMS-regelbrudd er i selskaper som har innført LIFE-SAVING RULES er brudd på nettopp disse. Så det er livsfarlig å bare "informere" med andre ord.

Lundin Calling flyttet fokuset fra et sett med regler til et sett med reflekser. Fra noe som er utenpå, til noe som er inni alle i Lundin.
Dette konseptet fungerer nå som en paraply og rettesnor (og en liten bjelle som ringer) for hele organisasjonen; uansett hvilke organisatoriske "temaer" som må kommuniseres internt i selskapet.

Logos 01
Flasker 01
Helideck 01
Newspaper Open
Avis 01
Hms 01