Mor viser hvordan i HMS-kampanje for BIS

Fasett fikk BIS Industrier til å dra hjem for å hente hjelp i sin HMS-kampanje.

About "Mor viser hvordan i HMS-kampanje for BIS"

For BIS Industrier er godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid en forutsetning for god forretning. Derfor må HMS-arbeidet til BIS ikke bare være bra – det må stadig ligge noen hakk foran resten av bransjen. Og det gjelder også kommunikasjonen. Det er vi i Fasett glade for!

Hilsen mor plakat 2 980
9 Hilsen mor plakat 2 980

Kampanjen som ble lansert skulle gjennom tema hjelpe BIS Industrier å arbeide mer systematisk og forebyggende. Og for å finne hjelp til å fortelle alle medarbeiderne i BIS om hva som var riktig og hva som er galt, dro vi hjem. Til den personen som gjennom mange tusen år har oppdradd, opplært og vist omtanke, nemlig Mor.

Mødrene som stilte opp hadde alle det til felles at de har lært opp minst én av BIS Industriers medarbeidere – deres døtre eller sønner arbeider der.

Og Mor var til stede og passet på: Boards rundt omkring på de verftene og sitene der BIS Industrier er tilstede, plakater i garderober, kontorer og ganger. Merking av verktøy og direkte budskap i kantinene – det var vanskelig å unngå å få med seg det tydelig budskapet fra BIS: HMS-arbeidet er viktig for oss – det har mor sagt!

Kampanjen vakte mye positiv oppmerksomhet. Blant annet skrev Aftenposten og Stavanger Aftenblad om kampanjen.