Ny giv i Farsund

Ja, "Ny giv i Farsund" var faktisk arbeidstittelen til det nyopprettede utviklingsselskapet – som før vi kom inn i bildet verken hadde navn, logo eller nettside. Men det skulle det selvsagt bli en ordning på.

De fleste bedrifter lever av gode produkter, god service og et godt rykte. Og det stemmer også for Fasetts del. For etter å ha gjort en grundig jobb for Flekkefjord Sparebank ble innsatsen lagt merke til i nabobyen Farsund. Og da telefonen kom kastet vi oss i bilen for å treffe de entusiastiske menneskene i sørlandsbyen.

Skisser

Et selskap blir født

I Farsund hadde det blitt opprettet et nytt selskap som skal jobbe for å «øke Farsunds attraktivitet som bosted, næringsarena og turistmål» – med andre ord; bygge og styrke merkevaren Farsund. Dette selskapet trengte et navn, en logo og grafisk profil, og noen helt grunnleggende nettsider.

Etter en workshop på idylliske Farsund Resort med engasjerte mennesker i arbeidsgruppen hadde vi nok informasjon til å begynne på oppgaven.

IMG 3882 1
IMG 3880 1

Selskapet får navn

Etter noen hundre ord på blokka, kokte vi det ned til tre navn på en shortlist, og landet til slutt på navnet Lindvirke. Navnet er et konstruert, og inspirert av lindetreet i Farsunds kommunevåpen, pluss virke som kan gi assosiasjoner til både det å virke, men også ringvirkninger.

Et utseende tar form

Da navnet var på plass begynte arbeidet med å utvikle logo og fargepalett. Det var fristende å lene oss på lindetreet, men vi hadde samtidig behov for en logo og profil som uttrykte styrke, påvirkning og initiativ. For det var jo nettopp det dette selskapet skulle gjøre.

I det ferdige logosymbolet kan man få assosiasjoner til et tre, til ringvirkning, til fart og virvel, eller til og med en power-knapp. Vi har valgt sterke, men varme farger. Kraftige kontraster som skal understreke styrken og viljen i dette nye selskapet. Støttefargene skal kun brukes der hvor det er behov for ekstra tydelighet i kommunikasjonen, for eksempel i grafer eller andre typer illustrasjoner.

Farger
Logoer

Selskapet begynner å skrive

Typografiene som er valgt for Lindvirke heter Archivo. Denne skal benyttes i all ekstern kommunikasjon, markedsføring, på trykksaker og på nett, for å skape konsistens og sammenheng i profilen. I materiell og på flater hvor Archivo ikke er tilgjengelig (f.eks. i e-postsignatur), benytter vi Arial.

Typo

Og selskapet tar ordet

Da alt dette grunnleggende var på plass kunne vi ta fatt på siste del av utviklingsarbeidet, nemlig nettsider og presentasjonsmaler. Lindvirke hadde nå i første omgang kun behov for en svært enkel nettside som forklarte hvem de er, og hvilke bedrifter i Farsund-regionen som er med på dette samarbeidet, men nettsidene er selvsagt bygget slik at de enkelt kan utvides hvis behovet endrer seg.

Web
Ppt

«Desto mer vi har tygget på dette, desto kulere synes vi at det er. Både vi og de proffe folkene i Fasett er ekstremt fornøyde og trygge på at navn og logo stemmer med selskapets profil.»

- Richard Sunde Buch
Bunn